Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn (10/10/2020, 13:43)

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy thị trấn Ea Drăng

Tải về

Thông báo kết luận của đồng chí bí thư huyện tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Wy

Tải về

Thông báo kết luận của đồng chí bí thư huyện tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea RaL

Tải về

Thông báo kết luận của đồng chí bí thư huyện tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Nam

Tải về

Thông báo kết luận của đồng chí bí thư huyện tại buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Ea KhaL

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Cư Mốt

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Dliê yang

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Ea H’Leo

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Hiao

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Ea SoL

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Cư Mung

Tải về

Thông báo kết luận của Đồng chí Bí thư huyện ủy tại buổi làm việc với ban thường vụ Đảng ủy xã Ea Tir

Tải về

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện