Tài liệu tập huấn báo cáo Chỉ thị 18 và Chỉ thị 08 (25/08/2020, 07:53)
Tài liệu tập huấn báo cáo Chỉ thị 18 và Chỉ thị 08      Tải về
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện