VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

-  Ông: Nguyễn Huy Tuấn
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0914.069.372
Hộp thư điện tử: Tuannh@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Ngô Minh Cảnh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0914.183.398- 0905 30 04 80
Hộp thư điện tử: Canhnm@eahleo.daklak.gov.vn

- Bà: Vũ Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0907.545.393
Hộp thư điện tử: Hangvtt@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Nguyễn Đức Long
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 
Hộp thư điện tử: Longnd@eahleo.daklak.gov.vn


 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện