VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 10/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'Leo 23/12/2014 30/12/2014
2 04/2012/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong viêc thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và sử dụng thời giờ làm việc 12/11/2012 19/11/2012
3 09/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ Phí, Lệ Phí Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phí, lệ phí trên địa bàn huyện Ea H'Leo 25/11/2014 02/12/2014
4 05/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ Y TẾ Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 11/11/2015 18/11/2015
5 07/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ KHIẾU NẠI TỐ CÁO Tăng cường tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Ea H'Leo 10/10/2014 18/10/2014
6 05/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 07/07/2014 15/07/2014
7 06/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ KHIẾU NẠI TỐ CÁO Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 17/09/2014 25/09/2014
8 04/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tăng cường công tác quản lý, vận hành và bào vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 11/06/2014 19/06/2014
9 02/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn huyện Ea H'Leo 05/05/2014 13/05/2014
10 08/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 12/12/2013 19/12/2013
11 07/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ea H'Leo 24/09/2013 01/10/2013
12 06/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoán sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 10/08/2013 17/08/2013
13 05/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/07/2013 02/08/2013
14 01/2013/CT-UBND UBND THÔNG BÁO Y TẾ Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Ea H'Leo 29/03/2013 05/04/2013
15 03/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/06/2013 03/07/2013
16 04/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ea H'Leo 27/06/2013 03/07/2013
17 08/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo 18/12/2015 24/12/2015
18 01/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014 của UBND huyện Ea H'Leo về ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện 25/12/2015 31/12/2015
19 11/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'Leo (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014) 25/12/2014 25/12/2014
20 01/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 12/02/2014 19/02/2014
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện