VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 162/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 30/12/2017 01/01/2018
2 19/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUỐC PHÒNG Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 24/02/2017 15/04/2017
3 112/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017 20/11/2017
4 01/2013/CT-UBND UBND THÔNG BÁO Y TẾ Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Ea H'Leo 29/03/2013 05/04/2013
5 02/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn huyện Ea H'Leo 05/05/2014 13/05/2014
6 08/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 12/12/2013 19/12/2013
7 07/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ea H'Leo 24/09/2013 01/10/2013
8 06/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoán sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 10/08/2013 17/08/2013
9 05/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/07/2013 02/08/2013
10 03/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 14/07/2015 21/07/2015
11 06/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ KHIẾU NẠI TỐ CÁO Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 17/09/2014 25/09/2014
12 04/2010/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Nâng cao chất lượng xây dựng Văn hóa công sở và hiệu quả sử dụng thời gian làm việc 07/05/2010 14/05/2010
13 04/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI Tăng cường công tác quản lý, vận hành và bào vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện 11/06/2014 19/06/2014
14 02/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 24/03/2015 31/03/2015
15 03/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/06/2013 03/07/2013
16 04/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ea H'Leo 27/06/2013 03/07/2013
17 04/2012/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong viêc thực hiện Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức và sử dụng thời giờ làm việc 12/11/2012 19/11/2012
18 09/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ Phí, Lệ Phí Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực phí, lệ phí trên địa bàn huyện Ea H'Leo 25/11/2014 02/12/2014
19 05/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ Y TẾ Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 11/11/2015 18/11/2015
20 07/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ KHIẾU NẠI TỐ CÁO Tăng cường tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Ea H'Leo 10/10/2014 18/10/2014
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện