VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 14/2017/TT-BCT Bộ Công thương THÔNG TƯ TÀI CHÍNH KINH TẾ Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT, ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 28/08/2017 01/09/2017
2 84/2017/TT-BTC Bộ Tài chính THÔNG TƯ PHÁP LUẬT Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ 15/08/2017 30/09/2017
3 08/TT-BQP Bộ Quốc phòng THÔNG TƯ QUỐC PHÒNG Quy định việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội 01/02/2016 17/03/2016
4 19/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUỐC PHÒNG Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 24/02/2017 15/04/2017
5 112/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017 20/11/2017
6 162/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 30/12/2017 01/01/2018
7 13/2016/TT-BVHTTDL Bộ VHTTDL THÔNG TƯ VĂN HÓA Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã 09/12/2016 22/01/2017
8 19/2017/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT PHÁP LUẬT Bải bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/07/2017 01/08/2017
9 02/2014/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước đối với dân di cư tự do trên địa bàn huyện Ea H'Leo 05/05/2014 13/05/2014
10 08/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 12/12/2013 19/12/2013
11 07/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Ea H'Leo 24/09/2013 01/10/2013
12 06/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ ĐẤT ĐAI Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoán sản trên địa bàn huyện Ea H'Leo 10/08/2013 17/08/2013
13 05/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/07/2013 02/08/2013
14 01/2013/CT-UBND UBND THÔNG BÁO Y TẾ Tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện Ea H'Leo 29/03/2013 05/04/2013
15 03/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Ea H'Leo 26/06/2013 03/07/2013
16 04/2013/CT-UBND UBND CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ea H'Leo 27/06/2013 03/07/2013
17 08/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo 18/12/2015 24/12/2015
18 01/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014 của UBND huyện Ea H'Leo về ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện 25/12/2015 31/12/2015
19 11/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'Leo (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014) 25/12/2014 25/12/2014
20 01/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 12/02/2014 19/02/2014
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện