VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 266/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu luật toàn bộ hoặc một phần năm 2017. 30/01/2018 30/01/2018
2 159/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu luật toàn bộ hoặc một phần năm 2017. 23/01/2018 23/01/2018
3 162/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 30/12/2017 01/01/2018
4 112/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH NỘI VỤ Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975 06/10/2017 20/11/2017
5 14/2017/TT-BCT Bộ Công thương THÔNG TƯ TÀI CHÍNH KINH TẾ Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT, ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 28/08/2017 01/09/2017
6 84/2017/TT-BTC Bộ Tài chính THÔNG TƯ PHÁP LUẬT Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ 15/08/2017 30/09/2017
7 19/2017/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT PHÁP LUẬT Bải bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 13/07/2017 01/08/2017
8 19/2017/NĐ-CP CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUỐC PHÒNG Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng 24/02/2017 15/04/2017
9 01/2017/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Về việc Bải bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Ea H'Leo ban hành 14/02/2017 21/02/2017
10 13/2016/TT-BVHTTDL Bộ VHTTDL THÔNG TƯ VĂN HÓA Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã 09/12/2016 22/01/2017
11 38/2016/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước 29/11/2016 09/12/2016
12 38/2016/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Quyết định Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 29/11/2016 09/12/2016
13 08/TT-BQP Bộ Quốc phòng THÔNG TƯ QUỐC PHÒNG Quy định việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội 01/02/2016 17/03/2016
14 01/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014 của UBND huyện Ea H'Leo về ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện 25/12/2015 31/12/2015
15 08/2015/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ea H'Leo 18/12/2015 24/12/2015
16 05/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ Y TẾ Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 11/11/2015 18/11/2015
17 03/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính trên địa bàn huyện 14/07/2015 21/07/2015
18 02/2015/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ea H'Leo 24/03/2015 31/03/2015
19 11/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'Leo (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND, ngày 23/12/2014) 25/12/2014 25/12/2014
20 10/2014/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Ban hành Quy chế sử dụng ngân sách huyện mua xi măng hỗ trợ đường giao thông nội thôn, buôn, đường hẻm tổ dân phố và đường nội đồng trên địa bàn huyện Ea H'Leo 23/12/2014 30/12/2014
Hiển thị 1 - 20 of 37 kết quả.
của 2

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện