VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 98/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT v/v công bố bộ TTHC mới ban hành,TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các CCTHADS tại các huyện,TX,thành phố Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/01/2017 13/01/2017
2 97/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kế hoạch tập huấn cho cán bộ, công chức một cửa cấp huyện, xã, thị trấn và nhân viên bưu điện văn hóa xã về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 18/06/2018 18/06/2018
3 94/QĐ-SNV UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Quyết định phê duyệt phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 thuộc huyện Ea H'Leo 14/03/2018 14/03/2018
4 93/BC-ĐKT UBND BÁO CÁO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kết quả kiểm tra thực hiện việc thực hiện chế độ chính sách trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện 2018. 24/04/2018 24/04/2018
5 91/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc tại cuộc họp ngày 11/03/2019 12/03/2019 12/03/2019
6 90/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2019 của UBND huyện 13/03/2019 13/03/2019
7 858/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NÔNG NGHIỆP Công bố danh mục TTHC thay thế sửa đổi bổ sung bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/04/2019 17/04/2019
8 852/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 10/04/2017 10/04/2017
9 826/UBND-VHTT UBND CÔNG VĂN VĂN HÓA Về việc Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 15/03/2017 15/03/2017
10 81/BC-UBND UBND BÁO CÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2018. 28/03/2018 28/03/2018
11 705/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Ea H'Leo 03/04/2017 03/04/2017
12 67/KL-TTr UBND THÔNG BÁO ĐẤT ĐAI Kết luận thẩm tra việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Bình Thi và hộ bà Phạm Thị Đức tại các thửa đất có vị trí thôn 11, xã Ea Wy. 08/06/2018 08/06/2018
13 66/BC-UBND UBND BÁO CÁO PHÁP LUẬT Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu - Quốc hội khóa XIV 08/03/2019 08/03/2019
14 657/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội , Sở Nội vụ ,UBND cấp huyện ,UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 26/03/2019 26/03/2019
15 64/KH-HĐND HDND KẾ HOẠCH PHÁP LUẬT Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/07/2018 10/07/2018
16 649/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH KINH TẾ Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đắk Lắk 22/03/2017 22/03/2017
17 62/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH NỘI VỤ Kế hoạch về nội dung và tiến độ thời gian triển khai phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 thuộc huyện Ea H'Leo 16/04/2018 16/04/2018
18 61/TB-UBND UBND THÔNG BÁO PHÁP LUẬT Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 15/02/2019 20/02/2019 20/02/2019
19 616/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH Y TẾ Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 21/03/2019 21/03/2019
20 574/QĐ-TTg CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH MÔI TRƯỜNG Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính chủ 25/04/2017 25/04/2017
Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện