VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 226/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Về việc công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển 22/02/2017 22/02/2017
2 02/QĐ-HĐTT UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Về việc ban hành Nôi quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã 22/02/2017 22/02/2017
3 101/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH PHÁP LUẬT Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ea H'Leo 31/08/2016 31/08/2016
4 1796/SVHTTDL-XDNSVHGĐ UBND CÔNG VĂN VĂN HÓA Tổ chức cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình 23/08/2016 23/06/2016
5 110/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI Về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2016 trên địa bàn huyện Ea H'Leo 04/10/2016 04/10/2016
6 16/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển 09/01/2017 09/01/2017
7 01/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH NỘI VỤ Kế hoạch về nội dung và thời gian triển khai thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Ea H'Leo 10/01/2017 10/01/2017
8 247/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH VĂN HÓA V/v công bố TTHC trong lĩnh vực nếp sống văn hoá gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện,cấp xã trên địa bàn tỉnh 03/02/2017 03/02/2017
9 248/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH VĂN HÓA V/v công bố TTHC chuẩn hoá trong lĩnh vực văn hoá Du lịch,nếp sống văn hoá và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của SVHTT&DL tỉnh Đắk Lắk 03/02/2017 03/02/2017
10 09/CT-UBND UBND CHỈ THỊ PHÁP LUẬT Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 26/12/2016 01/01/2017
11 3930/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH MÔI TRƯỜNG Công bố TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn cấp huyện 30/12/2016 30/12/2016
12 98/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT v/v công bố bộ TTHC mới ban hành,TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các CCTHADS tại các huyện,TX,thành phố Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 13/01/2017 13/01/2017
13 103/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ V/v Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Ea H'Leo 13/01/2017 13/01/2017
14 120/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIÁO DỤC V/v Công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 17/01/2017 17/01/2017
15 121/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIÁO DỤC V/v Công bố thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 17/01/2017 17/01/2017
16 18/CT-UBND UBND CHỈ THỊ NỘI VỤ Về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 28/12/2016
17 14/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH NỘI VỤ Về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện năm 2017 03/02/2017 03/02/2017
18 204/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2016 14/02/2017 24/02/2017
19 201/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Về việc bải bỏ các văn bản quy phạp pháp luật do UBND huyện Ea H'Leo ban hành 14/02/2017 14/02/2017
20 203/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Ban hành Kế hoạch triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Ea H'Leo năm 2017 14/02/2017 14/02/2017
Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện