VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 500/TB-UBND UBND THÔNG BÁO CÔNG THƯƠNG Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Ea H'Leo ngày 29/11/2018 (Bảo vệ thi công dự án đường Hồ Chí Minh, hạng mục: Nguyên đơn cầu 110). 29/11/2018 29/11/2018
2 266/TB-UBND UBND THÔNG BÁO CÔNG THƯƠNG Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 16/7/2018 17/07/2018 17/07/2018
3 2870/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG THƯƠNG V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 16/10/2017 16/10/2017
4 2871/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG THƯƠNG V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk 16/10/2017 16/10/2017
5 3930/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH MÔI TRƯỜNG Công bố TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn cấp huyện 30/12/2016 30/12/2016
6 574/QĐ-TTg CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH MÔI TRƯỜNG Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính chủ 25/04/2017 25/04/2017
7 20/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT ĐẤT ĐAI Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk 26/12/2018 26/12/2018
8 05/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT ĐẤT ĐAI Nghị quyết giám sát chấp hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn (cấp GCNQSD đất) 19/07/2017 19/07/2017
9 17/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT ĐẤT ĐAI Nghị quyết kết quả giám sát chấp hành pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện (Chấp hành pháp luật vè cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 26/11/2018 26/11/2018
10 1791/UBND-TNMT UBND CÔNG VĂN ĐẤT ĐAI Đăng ký nhu cầu sử dụng đất để phục vụ lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 17/08/2018 17/08/2018
11 219/TB-UBND UBND THÔNG BÁO ĐẤT ĐAI Thông báo kết luận của ông Y Thắng Ê Ban - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 13/6/2018 14/06/2018 14/06/2018
12 2850/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH ĐẤT ĐAI Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại điểm dân cư Trung tâm xã Ea Nam thuộc khu vực Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (củ) tại thôn 2, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo 01/11/2017 01/11/2017
13 12/NQ-HĐND HDND NGHỊ QUYẾT ĐẤT ĐAI Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện chấp hành cơ sở pháp luật về cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên địa bàn huyện. 21/12/2017 21/12/2017
14 2818/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH ĐẤT ĐAI Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại điểm dân cư Trung tâm xã Ea Nam thuộc khu vực Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (củ) tại thôn 2, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo. 24/10/2017 24/10/2017
15 67/KL-TTr UBND THÔNG BÁO ĐẤT ĐAI Kết luận thẩm tra việc cấp GCNQSD đất cho hộ ông Trần Bình Thi và hộ bà Phạm Thị Đức tại các thửa đất có vị trí thôn 11, xã Ea Wy. 08/06/2018 08/06/2018
16 852/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk 10/04/2017 10/04/2017
17 01/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH NỘI VỤ Kế hoạch về nội dung và thời gian triển khai thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Ea H'Leo 10/01/2017 10/01/2017
18 1308.QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 23/05/2017 23/05/2017
19 103/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ V/v Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Ea H'Leo 13/01/2017 13/01/2017
20 16/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển 09/01/2017 09/01/2017
Hiển thị 1 - 20 of 224 kết quả.
của 12

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện