VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Hiển thị 1 - 20 of 181 kết quả.
của 10
STT Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 136/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 29/NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về "chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. 30/11/2018 30/11/2018
2 500/TB-UBND UBND THÔNG BÁO CÔNG THƯƠNG Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Ea H'Leo ngày 29/11/2018 (Bảo vệ thi công dự án đường Hồ Chí Minh, hạng mục: Nguyên đơn cầu 110). 29/11/2018 29/11/2018
3 461/BC-UBND UBND BÁO CÁO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Báo cáo Công tác triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018. 20/11/2018 20/11/2018
4 437/BC-UBND UBND BÁO CÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. 31/10/2018 31/10/2018
5 445/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 29/10/2018. 31/10/2018 31/10/2018
6 2858/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH PHÁP LUẬT Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 29/10/2018 29/10/2018
7 3177/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa hiện đại của UBND huyện Ea H'Leo 29/10/2018 29/10/2018
8 431/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 22/10/2018 24/10/2018 24/10/2018
9 2189/UBND-VP UBND CÔNG VĂN PHÁP LUẬT Tổ chức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 05/10/2018 05/10/2018
10 404/TB-UBND UBND THÔNG BÁO PHÁP LUẬT Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị ngày 02/10/2018 05/10/2018 05/10/2018
11 405/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 04/10/2018 04/10/2018
12 2453/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH VĂN HÓA Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 04/10/2018 04/10/2018
13 389/TB-UBND UBND THÔNG BÁO PHÁP LUẬT Thay đổi lịch Phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2018 UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. 27/09/2018 27/09/2018
14 06/QĐ-HĐTT UBND QUYẾT ĐỊNH NỘI VỤ Quyết định ban hành nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 thuộc huyện Ea H'Leo 25/09/2018 25/09/2018
15 385/TB-UBND UBND THÔNG BÁO PHÁP LUẬT Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 24/9/2018 25/09/2018 25/09/2018
16 106/NNNT-TH UBND CÔNG VĂN NÔNG NGHIỆP Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên Cổng điện tử của huyện 17/09/2018 17/09/2018
17 117/KH-UBND UBND KẾ HOẠCH NỘI VỤ Kế hoạch điều chỉnh bổ sung Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 16/4/2018 của UBND huyện về nội dung và tiến độ triển khai phương án tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 12/09/2018 12/09/2018
18 2144/QĐ-UBND UBND QUYẾT ĐỊNH GIAO THÔNG VẬN TẢI Quyết định số 2144/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 05/09/2018 05/09/2018
19 140/GM-UBND UBND ĐỀ ÁN TÀI CHÍNH KINH TẾ Giấy mời tham dự phiên họp UBNd huyện thường kỳ tháng 8 để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đám bảo quốc phòng - an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. 29/08/2018 29/08/2018
20 331/TB-UBND UBND THÔNG BÁO TÀI CHÍNH KINH TẾ Thông báo kết luận của ông Lê Thăng Long - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban hàng tuần ngày 27/8/2018. 29/08/2018 29/08/2018
Hiển thị 1 - 20 of 181 kết quả.
của 10

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện