Lựa chọn một hoặc một vài Bài viết để hiển thị trong portlet này.

Huyện đoàn Ea H'Leo phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn 66 tổ chức Chương trình “Trồng cây nhớ Bác” (14/06/2019)

Ngày 10/6/2019, tại Trung đoàn 66, Huyện đoàn Ea H'Leo phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn 66 tổ chức Chương trình “Trồng cây nhớ Bác”công trình thanh niên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Lễ mít tinh “Tháng hành động vì môi trường”, hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới 05/6”. (08/06/2019)

Sáng ngày 05/6/2019, tại trụ sở Nhà văn hóa huyện, UBND huyện tổ chức Lễ mít tinh “Tháng hành động vì môi trường”...

KỈ NIỆM 108 NĂM NGÀY BÁC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/06/1911 – 05/06/2019) (04/06/2019)

Đã 50 năm kể từ ngày Bác đi xa, nhưng trong lòng các thế hệ nhân dân Việt Nam, Người vẫn còn sống mãi.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’Leo lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024. (30/05/2019)

Ngày 28, 29 tháng 5 năm 2019, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’Leo lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa huyện Ea H’Leo.

Đẩy mạnh thực hiện cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (27/05/2019)

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015 Cuộc thi tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015

KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện Ea H’Leo (04/06/2019)

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Huyện Ea H’Leo đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, thay đổi cách nghĩ, cách làm, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Bản đồ huyện Ea H'leo

Tin ảnh

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện