Thường Trực Huyện Ủy Thường Trực Huyện Ủy

1. Ông Nguyễn Đình Viên

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.115;  Di động: 0905.08.24.24.

Email: Viennd@krongana.daklak.gov.vn

 

2. Ông Lương Ngọc Cửu

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.159;  Di động: 0913.04.24.25.

Email: 

 

3. Ya Toan Ê Nuôl

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3778.784;  Di động: 0905.06.08.07.

Email: Yatoan@gmail.com

 

4. Lê Thăng Long

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914.101.392.

Email: longlt@eahleo.daklak.gov.vn

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện