LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 7 NĂM 2019
(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Gặp mặt đầu năm (8h00) Ông Long-CT Hội trường
     
C      
     
Thứ Ba S      
     
C      
     
Thứ Tư S Làm việc tại xã Ea Nam, Ea Tir, Ea Khal (xe ông Phượng) Ông Long-CT, VP  
     
C      
     
Thứ Năm S Dự khai trương Ngân hàng Nam Á (9h00) Ông Long-CT Ngân hàng Nam Á
     
C      
     
Thứ Sáu S Giao ban HĐND&UBND huyện (8h00) Ông Long-CT Phòng họp
Họp Thường trực HĐND (8h00) tại Phòng làm việc của các Ban HĐND TT. HĐND  
C      
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện