LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 4 NĂM 2019
(Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Họp Thường trực UBND huyện (7h30) TT. UBND huyện Phòng họp số 1
     
C Ban Phạt giáo huyện chúc Tết (14h00) Ông Long-CT Phòng họp số 1
Hội nghị triển khai lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (14h00) Ông Minh-PCT Hội trường 
Thứ Ba S

Tổng kết công tác Tư pháp (7h30)

Tổng kết ngành Nông nghiệp (7h30, xe ông Phượng)

Ông Minh-PCT

Ông Dũng-PCT

Phòng họp số 2

UBND tỉnh

Công ty Cao su Ea H'Leo đăng ký làm việc (9h00) Ông Long-CT Phòng họp
C Hội nghị tổng kết ngành Tòa án nhân dân (14h00) Ông... Hội trường
     
Thứ Tư S Triển khai nghiệm vụ Quốc phòng năm 2019 (7h30, xe ông Bách) Ông... Bộ Quốc phòng tỉnh 
     
C      
     
Thứ Năm S      
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (14h00) Ông Long-CT Phòng họp
C      
     
Thứ Sáu S Chúc Tết Đồn biên phòng Ea H'Leo (7h30) Ông Long-CT Huyện Ea Súp
     
C Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng năm 2019 (14h00) Ông... Ban Chỉ huy Quân sự huyện
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện