LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 3 NĂM 2019
(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Giao ban HĐND&UBND huyện (8h00) TT. HĐND, UBND, VP Phòng họp
Tổng kết công tác Đảng tại xã Ea Tir (7h39, xe ông Phượng) Ông Dũng-PCT UBND xã Ea Tir
C Hội nghị Nông, Lâm (14h00) Ông Long-CT Hội trường
Họp Thường trực HĐND huyện (14h00) TT. HĐND huyện Phòng họp
Thứ Ba S

Họp HĐND xã Ea Tir (7h30)

Họp Sở Tài chính (8h00, xe ông Phượng)

Ông Dũng-PCT

Ông Dũng-PCT, TCKH

UBND xã Ea Tir

Sở Tài chính

Họp Thường vụ Huyện ủy (7h30) Ông Long-CT Huyện ủy
C Dự Bế giảng lớp TCCT (14h30) Ông... Trung tâm BDCT
Họp Chi cục Thuế huyện (14h00) Ông Thắng-PCT Chi cục Thuế
Thứ Tư S Hội nghị lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (7h30) Ông Thắng-PCT Hội trường
     
C Hội nghị  TTHC về lĩnh vực đất đai (14h00, xe ông Bách) Ông Thắng-PCT UBND tỉnh
     
Thứ Năm S Hội nghị triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (7h30) Ông Long-CT Hội trường
     
C Hop công bố Quyết định xếp hạng lịch sử khu vực xã Ea Tir (14h00)  Ông Minh-PCT Phòng họp
     
Thứ Sáu S Tổng kết các Ban chỉ đạo PCTP, TNXH... (7h30) Ông Long-CT, CA Hội trường
     
C      
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện