LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 52 NĂM 2018
(Từ ngày 24/12/2018 đến ngày 30/12/2018)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Họp Ban chấp hành Huyện ủy (8h00) Ông Long-CT Huyện ủy
     
C      
     
Thứ Ba S Họp HĐND huyện (7h30) Đại biểu HĐND huyện Hội trường
     
C Họp HĐND huyện (13h30) Đại biểu HĐND huyện Hội trường
     
Thứ Tư S Họp HĐND huyện (7h30) Đại biểu HĐND huyện Hội trường
     
C Họp HĐND huyện (13h30) Đại biểu HĐND huyện Hội trường
     
Thứ Năm S Đại Hội Hội Đông y huyện (7h30) Lãnh đạo UBND Nhà Văn hóa
     
C      
     
Thứ Sáu S Hội nghị triển khai Nghị quyết Quốc hội (8h00) Ông ... UBND tỉnh
     
C Tổng kết UBND huyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (14h00) Ông Long-CT Hội trường
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện