LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 50 NĂM 2018
(Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Kiểm tra Chương trình nông thôn mới tại xã Ea Ral Ông Dũng-PCT UBND xã Ea Ral
     
C Họp Ban chấp hành Đảng ủy (14h00) Ông Minh-PCT Phòng họp
     
Thứ Ba S Làm việc tại xã Ea H'Leo (7h30, xe ông Bách) Ông Dũng-PCT UBND xã Ea H'Leo
     
C      
     
Thứ Tư S Tổng kết chương trình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 (8h00, xe ông Phượng) Ông Dũng-PCT UBND tỉnh
Cưỡng chế tại xã Ea H'Leo (7h30, xe ông Bách) Ông Thắng -PCT UBND xã Ea H'Leo
C Dự Hội nghị liên ngành TAND, VKSND, CA (14h00) Bà Giang - PCT HĐND Công an huyện
     
Thứ Năm S Họp Tổng kết công tác nội chính Huyện ủy (7h30) Ông Long-CT Huyện ủy
     
C      
     
Thứ Sáu S Họp Thuòng vụ Huyện ủy (7h30) Ông Long-CT Huyện ủy
     
C Họp Tỉnh ủy (13h30, xe ông Bách) TT. HĐND, UBND Tỉnh ủy
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện