LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 49 NĂM 2018
(Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Họp UBND tỉnh tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018 (8h00, xe ông Phượng) Ông Long-CT UBND tỉnh
     
C Giao ban HĐND&UBND huyện (14h00) TT. HĐND, UBND, VP Phòng họp
     
Thứ Ba S Họp HĐND tỉnh (7h30, xe ông Bách) Ông Long-CT UBND tỉnh
     
C      
     
Thứ Tư S Họp HĐND tỉnh (7h30, xe ông Bách) Ông Long-CT UBND tỉnh
Họp triển khai chuyển dần thủ tục hành chính (8h00) Ông Minh-PCT Phòng họp
C      
     
Thứ Năm S Họp HĐND tỉnh (8h00, xe ông Bách) Ông Long-CT UBND tỉnh
Tổng kết Hội khuyến học (8h00) Ông Minh-PCT Hội trường
C Thông qua quy hoạch tại xã Cư A Mung (14h00) ông Dũng-PCT Phòng họp
     
Thứ Sáu S Họp UBND huyện tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018 Ông Long-CT Hội trường
     
C      
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện