LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 8 NĂM 2019
(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S      
     
C Tổng kết công tác thi đua Cụm tại huyện Ea Kar (14h00, xe ông Phượng) Ông Minh-PCT, Nội vụ Huyện Ea Kar
     
Thứ Ba S Họp xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc dự án Hồ Ea H'Leo 1 (8h00) Ông Long-CT, Thanh tra Phòng họp số 1
     
C      
     
Thứ Tư S Dự Lễ giao quân năm 2019 (8h00) Ông Long-CT, VP Quảng Trường
     
C      
     
Thứ Năm S Sở Văn hóa kiểm tra công tác văn hóa  (8h00) Ông Minh-PCT, VH Phòng họp
     
C      
     
Thứ Sáu S      
     
C      
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C