LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 25 NĂM 2019
(Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Làm việc với công ty Hoàng Thiên 10h00 (Đi kiểm tra thực tế 7h30, xe ông Phượng) Ông Long-CT Phòng họp
     
C      
     
Thứ Ba S

-Làm việc với Chi cục Thuế huyện (8h00)

-Họp Tình ủy (7h30, xe ông Bách)

-Ông Minh-PCT

-Ông Long-CT

-Phòng họp

-Tình ủy Đắk Lắk

Tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội tại xã Ea H'Leo (7h30, xe ông Phượng) Ông... UBND xã Ea H'Leo
C      
     
Thứ Tư S Họp Ban Pháp chế (8h00) Ban Pháp chế Phòng họp
     
C      
     
Thứ Năm S Họp kiểm điểm rút kinh nghiệm quy tập hài cốt Liệt sỹ (7h30) Ông Minh-PCT, Quân sự huyện BCH Quân Sự TP. BMT
     
C      
     
Thứ Sáu S Giao ban Tư pháp (7h30) Phòng Tư pháp Phòng họp số 2
     
C      
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện