LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO TUẦN THỨ 42 NĂM 2018
(Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018)

  Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
Thứ Hai S Giao ban HĐND&UBND huyện (8h00) TT. HĐND, UBND, VP Phòng họp
Làm việc tại Tòa án tối cao Đà Nẵng (xe ông Bách) Ông Thắng-PCT TP. Đà Nẵng
C Họp Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã (14h00) Ông Long-CT, Nội vụ Phòng họp
     
Thứ Ba S Họp UBND tỉnh về xây dựng cơ bản tháng 10 (xe ông Phượng) Ông Long-CT UBND tỉnh
     
C Họp Ban chỉ đạo diễn tập (16h00) Ông Long-CT Phòng họp
     
Thứ Tư S Sơ kết thu ngân sách, Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản 9 tháng (7h30) Ông Long-CT Hội trường
Làm việc với Thanh tra tỉnh (8h00) Ông Long-CT, TC-KH Phòng họp
C Đối thoại với ông Đức, xã Ea Ral (14h00) Ông Long-Ct, Thanh tra Ban tiếp công dân
     
Thứ Năm S Diễn tậpPCTT, TKCN tại Quân sự huyện và Hồ thị trấn Ea Drăng (7h00) Ban chỉ đạo Quân sự huyện
     
C      
     
Thứ Sáu S Sơ kết 9 tháng công tác LĐ, TB và Xã hội Ông Minh-PCT Hội trường
     
C Họp giải quyết vụ ông Khương (14h00) Ông Long-CT, Nội vụ Phòng họp
     
Thứ Bảy S      
     
C      
     
Chủ Nhật S      
     
C      
     

 

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện