BÂU CỬ ĐẠI BIỂU QUÔC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP BÂU CỬ ĐẠI BIỂU QUÔC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

 

Chi tiết tiểu sử những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ea H’Leo khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 01
 1. ​  Ông:  Nguyễn Đình Viên
 2.   Ông:  Nguyễn Anh Khuấn
 3.   Ông:  Lưu Đăng Thuyết
 4.   Bà: Vương Thị Điểm
 5.   Bà:  Bùi Thị Hà Giang

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 02
 1. ​  Ông:  Lê Thăng Long
 2.   Ông:  Phạm Thanh Vân
 3.   Ông:  Phạm Văn Chí
 4.   Ông:  Bế Đình Anh
 5.   Bà:  Nguyễn Thụy Vân Anh

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 03
 1. ​  Ông:  Phan Tiến Dũng
 2.   Ông:  Nguyễn Văn Tuấn
 3.   Ông:  Nguyễn Văn Mông
 4.   Ông:  Phùng Chí Cao
 5.   Bà:  H'Vân Ksơr

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 04
 1. ​  Ông:  Y Thắng ÊBan
 2.   Ông:  Nguyễn Văn Nhiệm
 3.   Ông:  Lê Ngọc Hùng
 4.   Bà:  Nguyễn Thị Hồng Lợi
 5.   Bà:  H'Chiến ÊBan

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 05
 1. ​  Ông:  Phạm Văn Ngữ
 2.   Ông:  Dịp Thanh Tuấn
 3.   Bà:  Mai Thị Mỵ
 4.   Bà:  Trần Thị Dung
 5.   Bà:   Niê H' Khéo

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 06
 1. ​  Ông:  Đoàn Tử Minh
 2.   Ông:  Bùi Công Lăng
 3.   Ông:  Nguyễn An Dũng
 4.   Ông:  Nguyễn Xuân Hoang
 5.   Bà:  Dương Thị Vân
 6.   Bà:  Huỳnh Thị Đào
 7.   Bà:  Mông Thị Nguyệt

 

 •  Đơn vị bầu cử số 07
 1. ​  Ông:  Bùi Vũ Nhuận
 2.   Ông:  Phạm Mạnh Tấn
 3.   Ông:  Phùng Trung Kộng
 4.   Ông:  Võ Thanh Lai
 5.   Bà:  Lương Thị Phúc

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 08
 1. ​  Ông:  Nguyễn Hữu Trường
 2.   Ông:  Lê Văn Sơn
 3.   Ông:  Lê Trọng Trinh
 4.   Ông:  Nguyễn Đình Hoạt
 5.   Bà:  Dương Thị Dự
 6.   Bà:  Nông Thị Hiền
 7.   Bà:  Nay H' Ly

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 09
 1. ​  Ông:  Hà Hoàng Quỳnh
 2.   Ông:  Lê Xuân Anh
 3.   Ông:  Vũ Văn Hóa
 4.   Ông:  Y Thim Niê
 5.   Bà:  Hồ Thị Bê
 6.   Bà:  Nguyễn Thị Hảo
 7.   Bà:  H' Nun RBăm

 

 • Đơn vị Bầu cử số 10
 1. ​  Ông:  Bàn Tuấn Minh
 2.   Ông:  Lương Thế Thuận
 3.   Ông:  Nguyễn Xuân Hương
 4.   Bà:  Nay H'Lan
 5.   Bà:  Niê H'Loan

 

 • Đơn vị Bầu cử số 11
 1. ​  Ông:  Niê Y Bra
 2.   Ông:  Nguyễn Chí Cường
 3.   Ông:  Y Neo Niê KDăm
 4.   Bà:  Nay H'Liên
 5.   Bà:  Bàn Thị Thu

 

 • Đơn vị Bầu cử số 12
 1. ​  Ông:  Ya Toan ÊNuôl
 2.   Ông:  Ksơr Grư
 3.   Ông:  Siu Cao Nguyên
 4.   Ông:  Nguyễn Huy Dũng
 5.   Bà:  Kpã H' Phi Đen
 6.   Bà:  Nguyễn Thị Thu
 7.   Bà:  Đỗ Thị Lý Thuận 
 8.  
 9.  
 • Các Biểu Mẩu tổng hợp Bầu cử
 1. Mẩu tổng hợp Bầu cử số 01
 2. Mẩu tổng hợp Bầu cử số 02
 3.  
 4.  
 5.  

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện