UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 (02/10/2018)

       Sáng ngày 01/10/2018, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2018. Về dự Phiên họp có: Ông Ya Toan Ênuôl- Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp; ông Trần Vinh – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Bùi Vũ Nhuận –Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

       Tại phiên họp, các Đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về rà soát, phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phương án và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư đô thị, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa – thể dục, thể thao thị trấn Ea Drăng (giai đoạn 1); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND, ngày 30/12/2016 của HĐND huyện quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bàn một số nội dung quan trọng khác.

       Sau khi nghe nội dung các báo cáo và ý kiến phát biểu của các Đại biểu, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng như việc chuẩn bị các báo cáo trình tại phiên họp; đồng thời chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình kỳ bất thường của HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến khai mạc vào lúc 13h30, ngày 05/10/2018.

       Về tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản phẩm (theo giá cố định năm 2010) là 2.615 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 79,745 tỷ đồng, đạt 108% dự toán tỉnh giao, đạt 89% dự toán HĐND huyện giao, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn ước đạt 3.727 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Ngành nông, lâm, thủy sản: 34,94%; ngành công nghiệp - xây dựng: 34,18%; ngành thương mại - dịch vụ: 30,88%; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay tổng số tiêu chí toàn huyện đạt 158/209 tiêu chí; có 02 xã trong đạt chuẩn nông thôn mới; lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Ảnh: Ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

       Bên cạnh một số kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Giá cả nông sản không ổn định, ở mức thấp, giá cả vật tư đầu vào có chiều hướng tăng cao, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; phương thức sản xuất nhỏ còn lẽ, manh lưu và thiếu vốn tái đầu tư sản xuất, chưa mạnh dạn đầu tư thâm canh; tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng còn nhiều, số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng còn cao; quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, làm mất mốc ranh giới quy hoạch …

      Kết luận tại Phiên họp, Ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Chỉ đạo nhân dân tích cực sản xuất vụ Thu Đông 2018 đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019; tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí để phấn đấu cuối năm xã Ea Răl, Ea Wy đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh qua trung tâm thị trấn Ea Drăng; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018; triển khai công tác tuyển dụng công chức cấp xã.../.

Nguồn: Phương Bình – Văn phòng HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện