UBND huyện Ea H'Leo tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2/2019 (05/03/2019)

        Chiều ngày 04/3/2019, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019.

        Về dự Phiên họp có: Ông Ya Toan Ênuôl - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp; bà Bùi Thị Hà Giang – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

Ảnh: Quang cảnh Phiên họp.

        Phiên họp đã nghe báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong tháng 1, 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2019. Một số kết quả nổi bật đã triển khai trong tháng như sau:

        - Về hoạt động chỉ đạo, điều hành: UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt các biên pháp phòng, chống dịch bệnh sau Tết Nguyên đán; tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 trên địa bàn huyện; phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2019; rà soát, xử lý những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Xây dựng nguyên đơn Cầu 110, tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, Hồ chứa nước Ea H'Leo 1; tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống iDesk…

        - Về giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số TTHC giải quyết trong tháng là 4.539 hồ sơ (Lũy kế từ đầu năm đến nay là 8.823 hồ sơ). Trong đó: giải quyết đúng hạn 4.535 hồ sơ, quá hạn: 04 hồ sơ, đã đăng tải văn bản xin lỗi lên Cổng thông tin điện tử huyện và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

        Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn đã thảo luận, góp ý nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong tháng 2 cần phải khắc phục, đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong tháng 3 năm 2019.

Ảnh: Ông Lê Thăng Long phát biểu tại phiên họp

        Qua nghe các ý kiến thảo luận, ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: Đôn đốc, hướng dẫn thu hoạch vụ Đông – Xuân 2018-2019; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; quản lý tài nguyên, khoán sản và điều tiết cung cấp nước phục vụ cho sinh hoạt và nhu cầu tưới cho cây trồng, vật nuôi trong mùa khô năm 2019; tăng cường công tác phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung triển khai các biện pháp thu thuế đảm bảo theo Kế hoạch đề ra; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động nông thôn; triển khai cấp phát gạo cứu đói cho các hộ dân thiếu đói trong dịp giáp hạt năm 2019./.

Nguồn: Phương Bình – VP HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện