Tập Huấn hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông. (23/08/2018)

      Sáng ngày 22/8/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Ea Drăng, UBND Huyện Ea H'Leo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk và Chi nhánh VNPT Đắk Lắk tổ chức tập huấn Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông (Hệ thống iGate) cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Lớp tập huấn.

      Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống iGate trong giải quyết các thủ tục hành chính, bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ; giao nhận hồ sơ; trả kết quả hồ sơ… Ứng dụng Hệ thống iGate trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Qua đó góp phần xây dựng nền hành chính ở địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt công việc hành chính của mọi cá nhân, tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Ứng dụng Hệ thống iGate trong giải quyết thủ tục hành chính còn nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, tạo thuận lợi cho nhân dân thực hiện các giao dịch hành chính trực tuyến thông qua môi trường mạng Internet ./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện