Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019 (25/01/2019)

        Sáng ngày 22 tháng 01 năm 2019, Phòng Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Ông Huỳnh Văn Đại - Trưởng Phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế - HĐND huyện, Văn Phòng HĐND&UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

        Báo cáo tại Hội nghị, ngành Tư pháp huyện thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã tập trung chỉ đạo đội ngũ công chức tư pháp trong toàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Tư pháp trên địa bàn huyện. Kết quả nổi bật nhất là đã tham mưu thực hiện tốt việc hệ thống hóa kỳ 2 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, đã thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật thiết thực với đời sống người dân, hướng về cơ sở, đặc biệt là tổ chức thành công Hội thi "Hòa giải viên giỏi" năm 2018 trên địa bàn huyện; công tác hộ tịch, chứng thực ngày càng được hiện đại hóa, đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch tại Phòng Tư pháp và tất cả các xã, thị trấn kể từ ngày 01/6/2018. Bên cạnh đó, việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai một số nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ; chất lượng việc lấy ý kiến rà soát những bất cập, vướng mắc trong các văn bản QPPL chưa thật sự cao; một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện các việc hộ tịch, chứng thực.

        Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019, Phòng Tư pháp sẽ tập trung triển khai có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 41 nhiệm vụ cụ thể đã được xác định trong Kế hoạch số 14/KH-PTP ngày 11/01/2019 của Phòng Tư pháp đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-UBND,  ngày 11/01/2019 và các kế hoạch chuyên đề ngắn hạn, dài hạn thuộc lĩnh vực tư pháp do UBND huyện ban hành, trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực công tác tư pháp; tổ chức có hiệu quả Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự"; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019.

        Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các Đại biểu thảo luận, trình bày những cách làm mới, sáng tạo và phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp, đặc biệt là trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; phổ biến, giáo dục pháp luật. Các công chức chuyên môn của Phòng đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương giúp các xã, thị trấn thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

        Kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Văn Đại – Trưởng Phòng Tư pháp đã ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác tư pháp đạt được trong năm 2018; đồng thời, yêu cầu toàn thể công chức tư pháp trong toàn huyện đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Sở Tư pháp cũng như các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp theo Kế hoạch của ngành Tư pháp huyện năm 2019; qua đó, tạo tiền đề và động lực mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát trển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng của huyện trong cả năm 2019./.

Nguồn: Võ Nam – Phòng Tư pháp.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện