Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Ea H’Leo (05/09/2018)

      Sáng ngày 04/9/2018, UBND huyện Ea H'Leo tổ chức Phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8 năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018. Về dự Phiên họp có: ông Ya Toan Ênuôl – Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Phiên họp; đại diện Thường trực HĐND huyện; đại diện Thường trực UBMTTQVN huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8/2018

      Trong tháng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Toàn huyện đã kết thúc đợt gieo trồng vụ mùa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 90% dự toán tỉnh giao và 80% dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất của huyện. Các hoạt động văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng được biểu dương, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Tuy nhiên, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm với cùng kỳ năm 2017; các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm tiến độ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng còn thấp...

      Tại Phiên họp, các Đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2018; văn bản đề xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị, Trung tâm hành chính, Trung tâm Văn hóa, Thể dục – Thể thao thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo; lựa chọn xã đăng ký về đích nông thôn mới cuối năm 2019; Quy thế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Ea Drăng...

Ảnh: Ông Lê Thăng Long phát biểu kết luận tại Phiên họp.

      Kết luận phiên họp, ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9, như: Tập trung chăm sóc và bảo vệ cây trồng, vật nuôi; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh để đảm bảo năng suất, sản lượng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong mùa mưa bảo năm 2018; tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước; tiếp tục giải quyết các chế độ cho người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội./.

Nguồn: Phương Bình – Văn phòng HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện