Phát động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã Ea Ral (14/09/2018)

      Sáng 13/9/2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Ea H'Leo, phối hợp với Đảng ủy xã Ea Ral, tổ chức buổi phát động quần chúng nhằm tuyên truyền vận động nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018. Tham gia buổi phát động có nhân dân buôn Tùng Thăng và buôn Tùng Xê, xã Ea Ral.

      Tại buổi phát động, đại diện lãnh đạo UBND xã Ea Ral đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong thời gian vừa qua, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nói rõ những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đặc biệt là luận điệu tuyên truyền vượt biên và hoạt động xuyên tạc, kích động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của tổ chức FULRO; hoạt động của tổ chức FULRO lưu vong tuyên truyền, chống phá trên Internet và trang mạng xã hội Facebook; thông tin rõ thực trạng cũng như đời sống khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên hiện đang ở Thái Lan, Campuchia, để nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Ảnh: ông Ngô Xuân Thìn – Đội trưởng Đội PV05 Công an Tỉnh

      Tại lễ phát động nhiều nhân dân ở buôn Tùng Thăng và buôn Tùng Xê đã nêu ra một số nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để các cấp, các ngành có biên pháp trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ảnh:  Toàn cảnh buổi lễ phát động.

      Thông qua buổi phát động, nhân dân tại buôn Tùng Thăng và Tùng Xê, xã Ea Ral  đã nhận thức rõ âm mưu, ý đồ, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của kẻ xấu trong việc dụ dỗ, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên trốn ra nước ngoài; cuộc sống khổ cực, bị bỏ rơi của người vượt biên trốn ra nước ngoài đang ở Thái Lan và Campuchia; qua đó, thức tỉnh những người muốn có cuộc sống an nhàn ở nước ngoài, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác phối hợp với lực lượng Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động vượt biên trái phép, góp phần đập tan âm mưu của tổ chức phản động FULRO và đối tượng liên quan./

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện