Lễ ra quân huấn luyện quân sự năm 2019 (04/03/2019)

        Ngày 1/3/2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea H'Leo, tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Về dự Lễ có ông Y Thắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo đảng ủy, Chỉ huy Trưởng, Phó Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên của huyện.

Ảnh:  Toàn cảnh buổi Lễ ra quân huân luyện năm 2019.

        Năm 2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Ea H'Leo đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng, trong đó nổi bật là bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên được giữ vững và tăng cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp, trình độ chiến đấu và khả năng xử lý tình huống của các lực lượng được nâng lên một bước. Năm 2019 Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ea H'Leo tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Mệnh lệnh Quân sự - Quốc phòng của Chỉ huy Trưởng, Kế hoạch và Hướng dẫn huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2019 và tiếp tục thực hiện xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt sâu sắc 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện đồng thời thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" trong tổ chức huấn luyện. Thực hiện 3 thực chất trong huấn luyện  và 3 khâu đột phá.  Hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện  cho các đối tượng , quân số tham gia huấn luyện đạt 90% trở lên; chuẩn bị tốt các văn kiện và tham mưu tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2019 và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 3 xã: Dlie Yang, Ea Sol và xã Ea Hiao, phấn đấu kết quả đạt khá trở lên; huấn luyện cho 100% các đầu mối, đơn vị dự bị động viên được giao, quân số đạt 98%, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 70% khá, giỏi; tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, buôn, đội trưởng, cơ quan, tổ chức theo phân cấp đạt 80% quân số trở lên; 100% các đơn vị có biên chế lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 90%. Xây dựng kế họch và tổ chức huấn luyên sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương.

Ảnh: Ông Y Thắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi Lễ .

        Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019, ông Y Thắng Êban- Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, trong đó chú trọng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động phối hợp với các lực lượng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phải đặt lên hàng đầu. Tiếp tục chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua.

        Tại buổi Lễ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Ea H'Leo đã phát động và ký kết giao ước thi đua với chủ đề " Chủ động, đổi mới, sát thực, hiệu quả, an toàn" quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2019./.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện