Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (27/12/2018)

        Ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2018, HĐND huyện Ea H'Leo đã tổ chức kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự kỳ họp có ông Nguyễn Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Ya Toan Ê Nuôl - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.


Quang cảnh kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

        Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, các doanh nghiệp và nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; ước thực hiện cả năm đạt được kết quả cụ thể như sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,35%, đạt 113,5% kế hoạch năm 2018. Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) 4.710 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 99,7 tỷ đồng, đạt 111,4% kế hoạch năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt trên 4.889 tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch năm 2018. Hạ thấp tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 16,81% (Kế hoạch 17,5%).  Giải quyết việc làm mới, chuyển đổi nghề cho 3.391 lao động, đạt 109,3% Kế hoạch năm 2018;  Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá 80%, đạt 100% kế hoạch 2018; tỷ lệ thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá 77%, đạt 105,5% kế hoạch; tỷ lệ hộ dân ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên 90%, đạt 100% kế hoạch; về tiêu chí nông thôn mới năm 2018 tăng thêm 17 tiêu chí so với năm 2017 (tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm các xã: Dliê Yang, Ea Nam, Ea Ral).

        Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,6%; Tổng giá trị sản phẩm (GRDP) 5.692 tỷ đồng; tổng mức bản lẻ hàng hóa 6.100 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách 92,6 tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia là 45,5%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5% đến 3%; tỷ lệ độ che phủ rừng 31,5%; phấn đấu 05/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Ảnh: Ông Lê Thăng Long báo cáo tại Kỳ họp

        Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đình Viên- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và định hướng các biện pháp khắc phục trong năm 2019. Đồng thời, nhấn mạnh các Đại biểu cần tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tạo sự thống nhất cao khi thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2019.    Tại Kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã nghe: Báo cáo tình hình thưc hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế về các văn bản trình tại kỳ họp.

Ảnh: Ông Nguyễn Đình Viên phát biểu tại Kỳ họp

        Trong phần thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, các vị Đại biểu HĐND đã nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện để trả lời và làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri; đồng thời các đại biểu đã sôi nổi thực hiện quyền chất vấn của mình đối với những vấn đề mà cử tri huyện nhà đang quan tâm thuộc các lĩnh vực quản lý đất đai, giao thông, điện chiếu sáng, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới…

Ảnh: Đại biểu tham gia chất vấn tại kỳ họp

        Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp. Do đó, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân cần tiếp tục phấn đấu thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm để hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra./.Tại kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện và của UBND huyện, qua thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, Hội đồng nhân dân huyện đã nhất trí thông qua các Nghị quyết: Về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Nguồn: Phương Bình - VP HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện