Kiên quyết cưởng chế thu nợ thuế trên địa bàn thị trấn Ea Drăng (17/10/2018)

       Trên địa bàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo hiên đang có 1.254 hộ kinh doanh chưa chấp hành tốt việc nộp thuế đúng hạng mức, kỳ hạng cho Nhà nước và còn nợ thuế với tổng số tiền phải truy thu gần 7.300 triệu đồng. Trong đó có tới 255 hộ/1.254 hộ nợ tiền thuế từ 10 triệu đồng trở lên.

       Trước thực trạng đáng quan tâm về công tác thu ngân sách nhà nước ở địa phương, ý thức chấp hành việc nộp thuế của một số  hộ kinh doanh còn kém, từ đầu tháng 7 năm 2018 đến nay, Chi cục Thuế huyện tăng cường biện pháp cưỡng chế truy thu nợ với những hộ chây ì. Sau hơn 3 tháng triển khai đã có 20 hộ/255 hộ nợ thuế trên 10 triệu đồng tại địa bàn thị trấn Ea Drăng bị cưỡng chế truy thu nợ với tổng số tiền là 385,2 triệu đồng.

Ảnh: Cán bộ Chi cục thuế huyện Ea H'Leo cùng đại diện ngành chức năng của huyện.

       Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Chi cục Thuế huyện Ea H'Leo cho biết: "Trước khi cưỡng chế, cán bộ thuế của đơn vị đến tận nhà đôn đốc, nhắc nhỡ hộ kinh doanh nộp đủ số tiền còn nợ thuế, giải thích rõ về quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh trong nghĩa vụ thuế. Nếu hộ kinh doanh cố tình chống đối, lực lượng chức năng của huyện sẽ kê biên, tịch thu hàng hóa, phương tiện tương ứng với số tiền nợ thuế để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi Đoàn cưỡng chế của huyện đến làm việc, những hộ còn nợ tiền thuế đã có Quyết định cưỡng chế đều đồng ý nộp số nợ mà không cần kê biên tịch thu hàng hóa".

       Theo Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2018, Chi cục Thuế huyện Ea H'Leo tiếp tục tăng cường công tác chống thất thu ngân sách bằng mọi biện pháp. Kiên quyết cưỡng chế truy thu nợ thuế của những hộ kinh doanh còn lại trên địa bàn thị trấn Drăng và các xã. Nhằm đảm bảo công bằng đối với các hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và tăng nguồn để thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao./.

Nguồn:  Ngọc Tài - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện