Kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tại huyện Ea H’Leo (07/12/2018)

        Sáng ngày 05/12/2018, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Công tác gia đình tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Ea H'Leo về kết quả thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH"  trên địa bàn huyện và kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình trên địa bàn xã Ea Nam.

Ảnh: Toàn cảnh Đoàn kiểm tra Phong trào "TDĐKXDĐSVH".

        Qua kiểm tra cho thấy, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đạt kết quả khá tốt các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

        Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từng bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Năm 2018: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,01%; tỉ lệ thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa đạt 77,15%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 95%. Các địa phương thực hiện tốt các hương ước, quy ước và nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội đảm bảo quy định. Thông qua các nội dung hoạt động của Phong trào "TDĐKXDĐSVH" với các Phong trào thi đua yêu nước, phát huy các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với đất nước, tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế.

Ảnh: ông Nguyễn Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc.

        Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc SVHTTDL, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh đánh giá rất cao việc triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình trên địa bàn huyện Ea H'Leo và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo huyện. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung của Phong trào và công tác gia đình; cần triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị" và các Phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quản lý các lễ hội truyền thống, thực hiện tốt công tác bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống…góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

        Ông Đoàn Tử Minh – PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tiếp thu những ý kiến của Đoàn, đồng thời có một số kiến nghị với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh: Quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa các nội dung Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở; có chính sách tăng mức chi kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn; hỗ trợ thiết bị bên trong các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Nhà Văn hóa thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa trên dịa bàn huyện.

        Để phong trào "TDĐKXDĐSVH" và công tác gia đình đạt kết quả cao hơn nữa, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện để Phong trào thực sự trở thành Phong trào của toàn dân./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện