Khai mạc Lớp tập huấn cho cho cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện. (16/08/2018)

      Sáng ngày 15/8/2018, UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao Và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lớp tập huấn cho cho cán bộ văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện. Về dự khai mạc có ông Trần Văn Phụng – Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; các Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; ông Ngô Minh Cảnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng toàn thể học viên là Công chức Văn hóa- Xã hội các xã, thị trấn, Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa cộng đồng các buôn trên địa bàn huyện.

Ành: Quang cảnh Lớp tập huấn.

      Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trần Văn Phụng – Trưởng Phòng Nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo và có những chủ trương, chính sách để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trong đó có xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc. Hầu hết các Nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư, xây dựng, phục vụ sát yêu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa, thể thao của Nhân dân; thực hiện tốt việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua kết quả khảo sát, hiện nay có khoảng 50% khu văn hóa thôn, buôn, TDP hoạt động có hiệu quả; 35% hoạt động trung bình và 15% tổ chức hoạt động chưa hiệu quả. Trong đó, có một số Nhà văn hóa cộng đồng không hoạt động, dẫn đến tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, nhằm tháo gỡ một phần khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động Nhà văn hóa cộng đồng; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức hoạt động, phát huy tốt vị trí, vai trò Nhà văn hóa cộng đồng là thiết chế văn hóa ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân, cũng là góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới hiện nay. Đây là nội dung tập huấn có ý nghĩa thiết thực và có tầm quan trọng trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra cần nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động của Nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện.

Ảnh: Trần Văn Phụng – Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa phát biểu tại buổi Khai mạc.

      Lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (ngày 15 và ngày 16/8/2018) gồm 04 chuyên đề: kỹ năng biên tập, xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trong Câu lạc bộ của Nhà văn hóa cộng đồng; Công tác Cổ động trực quan, trang trí đường phố lễ hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị; lễ hội công chúng và văn hóa dân gian; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng thiết bị âm thanh, phục vụ các hoạt động văn hóa cơ sở.

      Kết thúc Lớp tập huấn, các học viên sẽ có những kỹ năng cơ bản, từ đó tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả việc quản lý và sử dụng Nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn./.                 

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện