Huyện ủy Ea H’leo tổ chức Hội nghị lần thứ 21 sơ kết thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2018 (08/10/2018)

       Ngày 5/10/2018 Huyện ủy Ea H'Leo đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 21 nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2018 và tổng kết, sơ kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương của tỉnh và của huyện. Đồng chí Nguyên Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Nguyên Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị.

       Trong 9 tháng năm 2018, Đảng bộ huyện Ea H'Leo đã tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Tổng diện tích gieo trồng và chăm sóc 83.868,95 ha, đạt 106,79 % kế hoạch; tổng sản lượng lương thực ước đạt 59.341,2 tấn, đạt trên 73,31% so với Nghị quyết cả năm; tổng đàn gia súc 56.856 con, tăng 1,45% , tổng đàn gia cầm 329.500 con tăng 0,84 % so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.727,1 tỷ đồng, bằng 78,3% kế hoạch, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2017; thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 79,351 tỷ đồng, đạt trên 107% dự toán tỉnh giao, đạt 89% dự toán huyện giao; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến nay toàn huyện đạt được là 158/209 tiêu chí. Đã cấp 1.570 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 939.30 ha; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, đã phát hiện và xử lý 91 vụ vi phạm tài nguyên rừng, tịch thu 122,48m3 gỗ các loại , nộp ngân sách nhà nước 876 triệu đồng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, Y tế được quan tâm đầu tư; tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục, thể thao, thông tin tuyên truyền được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng định hướng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong 9 tháng năm 2018, đã kết nạp 114 đảng viên mới, đạt 63,3%  kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 3.976 đảng viên. Công tác xây dựng chính quyền từng bước triển khai có hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện đồng bộ…

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện Ea H'Leo lần thứ 21.

       Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chương trình số 24-CTr/ TU, ngày 11/3/2013 của Ban Thường vụ Tnh ủy; thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của BCH Trung ương vể đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ương yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sơ kết 2 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Tại Hội nghị, các Đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ra những hạn chế trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng an ninh. Trên cơ sở đó Huyện uỷ đã đề ra những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2018 với những giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018./. 

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện