Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (06/03/2019)

        Sáng ngày 05/3/2019, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Về dự Hội nghị có: ông Ya Toan Ênuôl - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban thi đua khen thưởng huyện; bà Bùi Thị Hà Giang – UVBTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đoàn Tử Minh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

        Hội nghị đã nghe ông Phạm Văn Thời - Trưởng Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng huyện báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 và nghe các báo cáo tham luận của các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2018.

        Trong năm 2018, huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua đã có những đổi mới về nội dung và hình thức, có sự tác động mạnh mẽ, tạo được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Công tác khen thưởng được công khai, minh bạch, chính xác, khen đi đôi với thưởng một cách kịp thời, đúng đối tượng và có tính nêu gương cao, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua.

       Tỷ lệ khen thưởng, tuyên dương người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân ngày càng được nâng lên đã khích lệ, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

        Năm 2018,  kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,35% vượt kế hoạch (11%); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp là 2.365 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 1.225 tỷ đồng; thu nhập bình quân theo đầu người là 38.35 triệu đồng/người/năm; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, toàn huyện đạt 168/209 tiêu chí nông thôn mới, có 03 xã về đích (19/19) tiêu chí gồm: xã Dliê Yang, xã Ea Nam và xã Ea Ral; xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp hiến đất, xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi xã hội được UBND huyện ghi nhận.

Ảnh: Ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, đồng thời  yêu cầu: các đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong thời gian tới UBND các xã, thị trấn phải đặt ra chỉ tiêu cụ thể về xóa đói giảm nghèo, giảm học sinh bỏ học. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành phải xác định thi đua, khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, nhân rộng hơn nữa những điển hình tiên tiến; phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua; khen thưởng phải ưu tiên xét cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức người lao động trực tiếp; hạn chế khen thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý.

       Cũng tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể và 13 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018; khen thưởng cho 23 tập thể Lao động tiên tiến, 13 cá nhân nhân danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", 182 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"./.

Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018

Nguồn: Phương Bình-VP HĐND&UBND huyện

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện