Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và môi trường năm 2018 (17/01/2019)

        Sáng ngày 16/1/2019, UBND huyện Ea H'Leo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Về dự Hội nghị có ông Y Thắng Ê Ban– Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Chủ tịch UBND và công chức địa chính - xây dựng – nông nghiệp môi trường các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

          Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường huyện đã hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính. Đo đạc bản đồ địa giới hành chính cơ bản khép kín với tổng diện tích đo đạc đến nay là 45.491,5 ha, trong đó khu vực buôn Chăm, xã Ea Sol có 112 ha đã thực hiện khao sát đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ cho công tác cấp giấy chúng nhân quyền sử dụng đất. Thống  nhất về số điểm điều tra cùng số thửa đất cần điều tra để đưa vào dự án xây dựng giá đất năm 2019. Thực hiện bàn giao 169,02 ha đất ngoài thưc địa cho các đơn vị liên quan quản lý, sử dung và triển khai dự án. Đề nghị UBND huyện thỏa thuận vị trí mặt bằng đất cho công ty TNHH Thế An để thực hiện đầu tư dự án tại Cụm công nghiệp Ea Ral, với diện tích 2.973. Thu hồi 169,02 ha đất của của ba tổ chức và 386 hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện dự án. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 04 vị trí với tổng diện tích 14.819,92m2.. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết các giao dịch về đất đai, toàn huyện đã cấp được 1.738 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 1.048,62ha/2.040 ha theo kế họạch giao thực hiện trong năm 2018, đạt 51,40% kế hoạch, trong đó cấp giấy chúng nhân trong tổng thể được 769 giấy với diện tích 369,90 ha; cấp giấy chứng nhân bổ sung được 969 giấy, với diện tích 678,72 ha.  Tổ chức rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp Thứ 7. 

        Hội nghị đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến của các ban, ngành có liên quan đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đồng thời cũng giải đáp ý kiến và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức chuyên môn cấp xã.

Ảnh: Ông Y Thắng Êban– Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Y Thắng Êban– Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá, phân tích những nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm đó là:  Trong năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra thuộc công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện; tăng cường công tác rà soát các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đối thoại nhân dân, doanh nghiệp; phối hợp tốt với địa phương tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài; tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các trường hợp chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn huyện./.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện