Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (27/08/2018)

      Chiều ngày 24/8/2018, Đảng ủy Cơ quan chính quyền tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Về dự Hội nghị có: ông Đoàn Tử Minh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Văn Độ - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

     Tại Hội nghị, các Đại biểu được giới thiệu, quán triệt về Nghị quyết số 26-NQ/TW "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW "về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW "về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

      Thông qua Hội nghị học tập Nghị quyết, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng; đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Cơ quan chính quyền./.

Nguồn: Phương Bình – Văn phòng HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện