Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea H’Leo lần thứ 22. (27/12/2018)

        Ngày 24/12/2018, Đảng bộ huyện Ea H'Leo  đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 22 (mở rộng). Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Anh Huân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Diện - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Viên- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

        Trong năm 2018, các chỉ tiêu, kế hoạch của huyện Ea H'Leo đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,35%, cơ cấu chuyển dịch kinh tế đúng hướng; trong đó, ngành nông- lâm nghiệp, thủy sản chiếm hơn 50%; nghành công nghiệp- xây dựng chiếm hơn 26%; thương mai- dịch vụ chiếm gần 24%. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước thực hiện 4.710 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 8.124 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người trong năm đạt 38,35 triệu đồng, đạt 101,3% kế hoạch. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực. Đến nay toàn huyện đạt đựợc 168/209 tiêu chí, có 03/11 xã đạt 19 tiêu chí gồm Dliê Yang, Ea Nam và Ea Ral. Tổng thu ngân sách đạt 99,721 tỷ đồng, đạt 111% dự toán huyện giao và đạt 135% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, đa dạng và phong phú; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên; nhiều chính sách an sinh xã hội, chế độ đãi ngộ và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm triển khai thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng được quan tâm thường xuyên, trong năm kết nạp được 180 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.061 đảng viên. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao…

        Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019. Trong đó chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh ….

Ảnh:  đồng chí Nguyễn Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

       Tại hội nghị lần này, Huyện ủy đã quán triệt, học tập Kết luận số 37 của BCHTW Đảng về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch về phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; quán triệt Quy định số 08-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên; quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lựơc phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ chính trị về chíến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia; quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp, các ngành đã đạt được trong thời gian qua; Để thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Bí Thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tập tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại của nhân dân, nhất là lĩnh vực đất đai ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp trên địa bàn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cần chú trọng văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện