Hội đồng nhân dân huyện Ea H’Leo khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp bất thường (08/10/2018)

       Chiều ngày 05/10/2018, HĐND huyện Ea H'Leo khóa IX tổ chức Kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về kết quả rà soát, phân loại đơn vị hành chính; Phương án thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư đô thị, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo (giai đoạn 1) và Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện.

Ảnh: Toàn cảnh kỳ họp

       Về dự kỳ họp có: Ông Nguyễn Đình Viên - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; các Đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn.

       Tại kỳ họp các Đại biểu HĐND huyện đã tham gia thảo luận, góp ý vào nội dung của dự thảo Nghị quyết về kết quả rà soát, phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Nghị quyết về Phương án thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu dân cư đô thị, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa, thể dục, thể thao thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo (giai đoạn 1); dự thảo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện.

       Kết thúc kỳ họp, các Đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết nêu trên./.

Nguồn: Phương Bình – Văn phòng HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện