Chi cục Thuế huyện Ea H’Leo Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018 (16/01/2019)

        Chiều ngày 15 tháng 01 năm 2019, Chi cục Thuế huyện Ea H'Leo, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ, biên pháp thực hiện công tác thuế năm 2019. Về dự Hội nghị có: Ông Ngô Việt Hồng - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk; ông Y Thắng Êban – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh:  Toàn cảnh Hội nghị.

         Năm 2018,được sự quan tâm chỉ đạo của TT. Huyện ủy, UBND huyện, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp đồng bộ, nhiệt tình của các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn cùng với tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế, Chi cục Thuế huyện Ea H'Leo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2018 là 93,795 triệu đồng, đạt 112%, so với dự toán tỉnh giao và đạt 104,3% so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó thu thuế, phí, lệ phí là 53.673 triệu đồng, đạt 91,7 % so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 2,04% so với cùng kỳ năm 2017. 

        Phát biểu tại Hội nghị Ông Ngô Việt Hồng - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những nỗ lực của ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và khẳng định: Kết quả thu ngân sách đã góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của ngành thuế. Để hoàn thành vượt mức dự toán được giao, ngành thuế huyện cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về quản lý thuế, tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, khai thác nguồn thu.Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ, tăng cường giám sát, kiểm soát các nguồn thu và chú trọng công tác thanh, kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện để người chịu thuế tự giác nộp thuế; tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng chịu thuế, đối tượng hộ kinh doanh cá thể; tăng cường công tác quản lý thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng đối với người nộp thuế; tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan để hoàn thành và vượt mức dự toán được giao, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và xây dựng cơ sở dữ liệu thuế; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế giỏi về chuyên môn và nghiệp vụ. 

        Cũng tại Hội nghị này, Chi cục Thuế huyện Ea H'Leo đã ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Ảnh:  Ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện