Đảng ủy Cơ quan chính quyền tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. (30/01/2019)

        Chiều ngày 29/01/2019, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Ea H'Leo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

        Về dự Hội nghị có: Đồng chí Ya Toan Ênuôl – Phó Bí Thư Huyện ủy; đồng chí Đoàn Tử Minh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, chủ trì Hội nghị; các đồng chí UVBTV,  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể Đảng viên của các Chi bộ trực thuộc.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Tử Minh - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền, phát biểu khai mạc Hội nghị

        Trong năm 2018, Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý điều hành trong cơ quan, đơn vị hành chính; tổ chức tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

        Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được củng cố và kiện toàn; Kiện toàn Bí thư Chi bộ Thanh tra – Tư pháp; kết nạp 03 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng; tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí, cử 03 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; kết quả đánh giá phân loại Chi bộ có 09/13 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 69,2%, có 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 144 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

        Tại Hội nghị các Đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2018, Nghị quyết và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Tử Minh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền đánh giá cao những nỗ lực của toàn Đảng ủy năm 2018, đồng chí yêu cầu các Chi bộ trong năm 2019 thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung lãnh đạo việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao; tổ chức quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ có chất lượng; triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32 của Điều lệ Đảng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, hoạt động của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua dân vận khéo, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận./.

Nguồn: Phương Bình – VP HĐND&UBND huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện