37 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu luật toàn bộ hoặc một phần năm 2017.

Ngày ban hành: 30/01/2018

Ngày hiệu lực: 30/01/2018

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu luật toàn bộ hoặc một phần năm 2017.

Ngày ban hành: 23/01/2018

Ngày hiệu lực: 23/01/2018

Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngày ban hành: 30/12/2017

Ngày hiệu lực: 01/01/2018

Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

Ngày ban hành: 06/10/2017

Ngày hiệu lực: 20/11/2017

Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT, ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép

Ngày ban hành: 28/08/2017

Ngày hiệu lực: 01/09/2017

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày ban hành: 15/08/2017

Ngày hiệu lực: 30/09/2017

Bải bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành: 13/07/2017

Ngày hiệu lực: 01/08/2017

Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

Ngày ban hành: 24/02/2017

Ngày hiệu lực: 15/04/2017

Về việc Bải bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện Ea H'Leo ban hành

Ngày ban hành: 14/02/2017

Ngày hiệu lực: 21/02/2017

Quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã

Ngày ban hành: 09/12/2016

Ngày hiệu lực: 22/01/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện