241 kết quả được tìm thấy
 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực: 01/04/2020

V/v giải quyết TTHC liên quan đến đăng ký giao dịch đảm bảo trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng chống dịch Covid-19 (Công văn số 2993/UBND-KGVX, ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Ngày ban hành: 09/04/2020

Ngày hiệu lực: 09/04/2020

V/v triển khai, tổ chức phát động Cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh”

Ngày ban hành: 07/04/2020

Ngày hiệu lực: 07/04/2020

Công văn V/v tuyên truyền, đăng tải tư liệu tham khảo Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2020)

Ngày ban hành: 03/04/2020

Ngày hiệu lực: 03/04/2020

Về công tác văn thư

Ngày ban hành: 05/03/2020

Ngày hiệu lực: 05/03/2020

Quyết định công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn tổ chức Đai hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đai hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI

Ngày ban hành: 13/11/2019

Ngày hiệu lực:

Quyết định điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 07/10/2019

Ngày hiệu lực: 07/10/2019

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 thuộc huyện Ea H'Leo

Ngày ban hành: 10/09/2019

Ngày hiệu lực: 10/09/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện