282 kết quả được tìm thấy
 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực: 01/04/2020

Bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND, ngày 23/4/2014 của UBND huyện Ea H'Leo về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Ea H'Leo

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày hiệu lực: 05/02/2021

Công văn về việc phê bình các cơ quan, đơn vị trong việc tham dự Hội nghị tổng kết Chương rình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày ban hành: 29/01/2021

Ngày hiệu lực: 29/01/2021

Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận, xử lý, trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Ngày ban hành: 22/01/2021

Ngày hiệu lực: 22/01/2021

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Ngày ban hành: 21/01/2021

Ngày hiệu lực: 21/01/2021

Quyết định công bố kế quả rà soát văm bản QPPL của HĐND,UBND huyện năm 2020

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày hiệu lực: 15/01/2021

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND huyện hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, một phần năm 2020 (01/01/2020- 31/12/2020)

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày hiệu lực: 15/01/2021

Công văn triển khai Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 23/12/2020

Ngày hiệu lực: 23/12/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện