236 kết quả được tìm thấy
 
Quyết định công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 14/02/2020

Ngày hiệu lực:

Hướng dẫn tổ chức Đai hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đai hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ XI

Ngày ban hành: 13/11/2019

Ngày hiệu lực:

Quyết định điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn và người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2019

Ngày ban hành: 07/10/2019

Ngày hiệu lực: 07/10/2019

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Ngày ban hành: 30/09/2019

Ngày hiệu lực: 30/09/2019

Về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp công lập năm 2019 thuộc huyện Ea H'Leo

Ngày ban hành: 10/09/2019

Ngày hiệu lực: 10/09/2019

Kế hoạch tổ chức Đai hội thi đua yêu nước của các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước huyện lần III

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày hiệu lực:

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 45 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 06/09/2019

Ngày hiệu lực:

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 05/09/2019

Ngày hiệu lực: 05/09/2019

Nghị quyết về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kì họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày hiệu lực: 31/07/2019

Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020

Ngày ban hành: 31/07/2019

Ngày hiệu lực: 31/07/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện