254 kết quả được tìm thấy
 
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:

Ngày hiệu lực: 01/04/2020

Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách xác định người trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 29/06/2020

Ngày hiệu lực: 29/06/2020

Quyết định công nhận kết quả phỏng vấn (Vòng 2) và danh sách xác định người trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 24/06/2020

Ngày hiệu lực: 24/06/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện xét tuyển giáo viên vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo năm 2020

Ngày ban hành: 16/06/2020

Ngày hiệu lực: 16/06/2020

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển đặc cách giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 15/06/2020

Ngày hiệu lực: 15/06/2020

Công bố danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực: 08/06/2020

V/v đăng tải Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020

Ngày ban hành: 08/06/2020

Ngày hiệu lực: 08/06/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 27/05/2020

Ngày hiệu lực: 27/05/2020

Tổ chức phát sóng; niêm yết công khai Thông báo xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 27/05/2020

Ngày hiệu lực: 27/05/2020

Quyết định phê duyệt Phương án xét tuyển đặc cách đối với giáo viên có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày ban hành: 26/05/2020

Ngày hiệu lực: 26/05/2020

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện