Chi tiết tiểu sử những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ea H’Leo khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 01
 1. ​  Ông:  Nguyễn Đình Viên
 2.   Ông:  Nguyễn Anh Khuấn
 3.   Ông:  Lưu Đăng Thuyết
 4.   Bà: Vương Thị Điểm
 5.   Bà:  Bùi Thị Hà Giang

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 02
 1.  Ông:  Lê Thăng Long
 2.   Ông:  Phạm Thanh Vân
 3.   Ông:  Phạm Văn Chí
 4.   Ông:  Bế Đình Anh
 5.   Bà:  Nguyễn Thụy Vân Anh

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 03
 1. ​  Ông:  Phan Tiến Dũng
 2.   Ông:  Nguyễn Văn Tuấn
 3.   Ông:  Nguyễn Văn Mông
 4.   Ông:  Phùng Chí Cao
 5.   Bà:  H'Vân Ksơr

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 04
 1.  Ông:  Y Thắng ÊBan
 2.   Ông:  Nguyễn Văn Nhiệm
 3.   Ông:  Lê Ngọc Hùng
 4.   Bà:  Nguyễn Thị Hồng Lợi
 5.   Bà:  H'Chiến ÊBan

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 05
 1. ​  Ông:  Phạm Văn Ngữ
 2.   Ông:  Dịp Thanh Tuấn
 3.   Bà:  Mai Thị Mỵ
 4.   Bà:  Trần Thị Dung
 5.   Bà:   Niê H' Khéo

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 06
 1. ​  Ông:  Đoàn Tử Minh
 2.   Ông:  Bùi Công Lăng
 3.   Ông:  Nguyễn An Dũng
 4.   Ông:  Nguyễn Xuân Hoang
 5.   Bà:  Dương Thị Vân
 6.   Bà:  Huỳnh Thị Đào
 7.   Bà:  Mông Thị Nguyệt

 

 •  Đơn vị bầu cử số 07
 1. ​  Ông:  Bùi Vũ Nhuận
 2.   Ông:  Phạm Mạnh Tấn
 3.   Ông:  Phùng Trung Kộng
 4.   Ông:  Võ Thanh Lai
 5.   Bà:  Lương Thị Phúc

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 08
 1. ​  Ông:  Nguyễn Hữu Trường
 2.   Ông:  Lê Văn Sơn
 3.   Ông:  Lê Trọng Trinh
 4.   Ông:  Nguyễn Đình Hoạt
 5.   Bà:  Dương Thị Dự
 6.   Bà:  Nông Thị Hiền
 7.   Bà:  Nay H' Ly

 

 •  Đơn vị Bầu cử số 09
 1. ​  Ông:  Hà Hoàng Quỳnh
 2.   Ông:  Lê Xuân Anh
 3.   Ông:  Vũ Văn Hóa
 4.   Ông:  Y Thim Niê
 5.   Bà:  Hồ Thị Bê
 6.   Bà:  Nguyễn Thị Hảo
 7.   Bà:  H' Nun RBăm

 

 • Đơn vị Bầu cử số 10
 1. ​  Ông:  Bàn Tuấn Minh
 2.   Ông:  Lương Thế Thuận
 3.   Ông:  Nguyễn Xuân Hương
 4.   Bà:  Nay H'Lan
 5.   Bà:  Niê H'Loan

 

 • Đơn vị Bầu cử số 11
 1. ​  Ông:  Niê Y Bra
 2.   Ông:  Nguyễn Chí Cường
 3.   Ông:  Y Neo Niê KDăm
 4.   Bà:  Nay H'Liên
 5.   Bà:  Bàn Thị Thu

 

 • Đơn vị Bầu cử số 12
 1.  Ông:  Ya Toan ÊNuôl
 2.   Ông:  Ksơr Grư
 3.   Ông:  Siu Cao Nguyên
 4.   Ông:  Nguyễn Huy Dũng
 5.   Bà:  Kpã H' Phi Đen
 6.   Bà:  Nguyễn Thị Thu
 7.   Bà:  Đỗ Thị Lý Thuận 
 • Các Biểu Mẩu tổng hợp Bầu cử
 1. ​Mẩu tổng hợp Bầu cử số 01
 2. Mẩu tổng hợp Bầu cử số 02

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện