Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn  huyện Ea H’Leo

Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo, theo đó:

​​

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
video
Loading the player...
BANNER LIÊN KẾT

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện