Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu và Đêm hội trăng rằm  cho trẻ em năm 2020

Nhằm triển khai thực hiện Công văn số 6531/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta

Những kết quả đạt được trong công tác phát triển thể dục thể thao  giai đoạn 2017 -2020 trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Trong những năm qua, công tác phát triển sự nghiệp TDTT huyện Ea H’Leo đã có những bước chuyển biến tích cực.

Huyện Ea H’Leo tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng

Huyện Ea H’Leo đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Huyện Ea H’Leo nâng cao nhận thức chống dịch Covid -19 cho đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid -19 và nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện