Huyện Ea H’Leo tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị.

Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội

Internet và mạng xã hội với tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng, tính tương tác cao đã dần trở thành một kênh thông tin thường xuyên và mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng.

Những kết quả đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” qua 20 năm (2000 -2020) trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa trong tỉnh, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân

Đắk Lắk để nghị 3 Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 8099/UBND-KGVX về việc thực hiện quy trình lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện