Phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành bộ tem bưu chính đặc biệt kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020).

Ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016 -2020 trên đại bàn huyện Ea H’Leo

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND, ngày 03/12/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2016 -2020

Điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong đó quy định điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Hiểu đúng về tự kỷ để yêu thương trẻ nhiều hơn

Tự kỷ ở trẻ em là một hội chứng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà Liên hiệp quốc chọn ngày 2/4 hàng năm là ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Với chức năng là cơ quan tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện