Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 14/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong chỉ đạo, điều hành

Lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Chiều ngày 13/5/2019, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Ea H'Leo, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, ông Huỳnh Văn Đại - Trưởng Phòng Tư pháp đã chủ trì Lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban biên tập Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn năm 2019

Ngày 07 tháng 5 năm 2019, tại Nhà Văn hóa huyện, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban biên tập Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn.

Hội thi "Học sinh với kiến thức tiết kiệm điện"

Nhằm tuyên truyền và phổ biến kiến thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Ngày 06 tháng 5 năm 2019, Điện lực Ea H'Leo phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi "Học sinh với kiến thức tiết kiệm điện" tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Ea Drăng.

Tuyên truyền lưu động tại các xã trên địa bàn huyện Ea H’Leo.

Vừa qua, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện