Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày Quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3” trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, các gia đình và toàn xã hội về lịch sử, ý nghĩa của “Ngày Quốc tế hạnh phúc”

Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 hàng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Huyện Ea H’Leo đăng cai tổ chức Liên hoan văn hóa Công chiêng Tây nguyên – tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Nhằm mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát huy có hiệu quả di sản Văn hóa cồng chiêng, từng bước khôi phục Không gian văn hóa cồng chiêng trong đời sống cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Giải việt dã huyện Ea H’leo lần thứ XXII năm 2020

Ngày 07/3/2020, huyện Ea H’Leo tổ chức giải việt dã lần thứ XXII, năm 2020 chào mừng 45 năm ngày chiến thắng Cẩm Ga – Thuần Mẫn và chiến thắng Buôn Ma Thuột, 40 năm thành lập huyện (03/4/1980-03/4/2020).

Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

Nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid -19 gây ra.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện